"عروس کوههای ایران" لقب کدام کوه است؟

سهند  |  Sahand

اطلاعات عمومی

سهند

سَهَند نام رشته‌کوهی در جنوب شهر تبریز، شمال شهر مراغه و شرق دریاچه ارومیه است. این کوه با ارتفاع ۳۷۰۷ متر یکی از بلندترین کوه‌های آذربایجان و مهمترین کوه آتشفشانی خاموش ایران است که ارتفاع قابل ملاحظه آن مولود تراکم توف‌ها و خاکسترهای مواد آتشفشانی است که در زمان‌های دور از دل کوه بیرون ریخته‌است. سهند را به‌دلیل انبوهی گیاه و چمن و گل و مرتع، عروس کوهستان‌های ایران می‌گویند زیرا سطح تمام منطقه کوهستان پوشیده از گیاه، چمن، گل و مرتع است. سهند در بهار گلزاری بی‌بدیل است. سهند دارای ۱۷ قله بالای ۳۰۰۰ متر است که بلندترین آنها به‌نام قوچ گلی داغی ۳۷۰۷ متر ارتفاع دارد.

سوال شماره 295 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 3:20 PM


https://vajara.ir/q/295

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی