رود هیرمند به کجا می ریزد؟

دریاچه هامون  |  Hamun Lake

اطلاعات عمومی

دریاچه هامون

دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه است. این دریاچه از سه دریاچه کوچک تشکیل شده‌است که در زمان وفور آب به هم متصل می‌شوند و دریاچه هامون را که تشکیل می‌دهند. وبزرگ‌ترین پهنه آب‌های شیرین سیستان، نقش اساسی در زندگی مردم منطقه داشته، علاوه بر اثرات مثبت طبیعی، اقتصادی واجتماعی آن، در دین زرتشت نیز تقدس خاصی دارد.

سوال شماره 309 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 12:11 PM


https://vajara.ir/q/309

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی