رمان "کلبه عمو تام" اثر کیست؟

هریت بیچر استو  |  Harriet Beecher Stowe

اطلاعات عمومی

هریت بیچر استو

هاريت بيچر ستو نویسنده و هوادار فعال لغو بردگی در آمریکا بود. او در ايالت كنتاكی آمريکا متولد شد. پدرش مردی روحانی بود و وی در جوانی به شغل آموزگاری اشتغال داشت. وضع برده‌داری آمريكا در آن زمان تأثير زيادی بر روحيه وی گذاشت و اين امر باعث گرديد تا كتاب معروف كلبه عمو تم را به رشته تحرير در آورد و همين كتاب نيز باعث معروفيت وی شد.

سوال شماره 323 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 1:47 PM


https://vajara.ir/q/323

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی