نظام سیاسی انگلستان چیست؟

نظام پادشاهی مشروطه  |  Constitutional monarchy

اطلاعات عمومی

نظام پادشاهی مشروطه

پادشاهی مشروطه نوعی از حکومت پادشاهی است که در آن (بر خلاف پادشاهی مطلقه) قدرت پادشاه مطلق نیست بلکه "مشروط" است. حکومت سلطنتی مشروطه دارای قانون اساسی بوده و برای اداره کشور نهاد انتخابی (مانند مجلس‌های عوام یا خواص) دارد. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، ۷ کشور از ۱۰ کشوری که دارای بهترین شرایط زندگی در دنیا هستند با حکومت سلطنت مشروطه اداره می‌شوند. این نوع حکومت میزانی از دموکراسی و قانون‌گرایی را در خود دارد و معمولاً در اثر رفرم یا انقلاب در حکومت‌های پادشاهی، ایجاد می‌شود.

سوال شماره 327 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 2:01 PM


https://vajara.ir/q/327

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی