نظام سیاسی آلمان چیست؟

نظام پارلمانی  |  Parliamentary system

اطلاعات عمومی

نظام پارلمانی

نظام پارلمانی یا مجلس‌محوری نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه در همکاری با یکدیگر فعالیت می‌کنند و از ابزارهایی برای تأثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند.

سوال شماره 329 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 2:06 PM


https://vajara.ir/q/329

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی