بریتانیای کبیر از چند کشور تشکیل شده؟

چهار  |  Four

سوال شماره 331 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 2:13 PM


https://vajara.ir/q/331

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی