اسکاندیناوی از چند کشور تشکیل شده؟

سه  |  Three

سوال شماره 336 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 2:28 PM


https://vajara.ir/q/336

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی