مادر ورزش های ژاپنی چیست؟

جوجیتسو  |  Jujutsu

اطلاعات عمومی

جوجیتسو

جوجیتسو، جیوجیتسو یا جوجوتسو یکی از ورزش‌های رزمی است که بر مبارزه از فاصله نزدیک یا یک رقیب مسلح یا غیرمسلح تاکید دارد. در حدود ۳۰۰۰ سال قبل کشاورزان و روستائیان ژاپنی برای مقابله با سارقان و سربازان امپراتوری که به قصد چپاول آنان هجوم می‌آوردند اقدام به ابداع فنون و حرکاتی کردند که امروزه ما آن را به نام جوجیتسو میشناسیم.

سوال شماره 344 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 2:54 PM


https://vajara.ir/q/344

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی