پدر علم "طیف سنجی" کیست؟

یوناس آنگستروم  |  Jonas Angstrom

اطلاعات عمومی

یوناس آنگستروم

آندرش یوناس اُنگستروم فیزیک‌دانی سوئدی بود که از وی به عنوان پدر طیف‌سنجی یاد می‌شود. واحد آنگستروم به افتخار وی نام‌گذاری شده‌است.

سوال شماره 378 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ سه شنبه 25 دی 1397 و ساعت 8:15 AM


https://vajara.ir/q/378

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی