"چارلی چاپلین" چند بار موفق به دریافت جایزه اسکار شد؟

سه  |  Three

اطلاعات عمومی

سوال شماره 395 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ چهار شنبه 26 دی 1397 و ساعت 2:25 AM


https://vajara.ir/q/395

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی