"کلینت ایستوود" چند بار موفق به دریافت جایزه اسکار شده؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 401 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ چهار شنبه 26 دی 1397 و ساعت 2:46 AM


https://vajara.ir/q/401

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی