"چنگ" جز کدام دسته از سازهاست؟

سازهای زهی  |  String instrument

اطلاعات عمومی

سازهای زهی

سازهای زهی آن دسته از ساز‌های موسیقی هستند که در آنها صدا از ارتعاش زه یا تار یا سیم تولید می‌شود. معمولاً با زخمه زدن یا ضربه زدن و یا کشیدن کمان و آرشه بر روی این زه‌ها صدای دلخواه از ساز در می‌آید. سازهای زهی را به ‌صورت‌های مختلف بخش‌بندی کرده‌اند.

سوال شماره 406 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ چهار شنبه 26 دی 1397 و ساعت 3:17 AM


https://vajara.ir/q/406

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی