کوچک ترین قاره جهان کدامست؟

قاره اقیانوسیه  |  Oceania

اطلاعات عمومی

قاره اقیانوسیه

اقیانوسیه یکی از قاره‌های جهان است و که گروه‌های گوناگونی از جزیره‌های اقیانوس آرام را در بر می‌گیرد. این گروه‌های جزیره‌ای شامل پولی‌نزی، ملانزی و میکرونزی می‌شوند. جزیره زلاند نو که بخشی از پولی نزی است و گینه نو که بخشی از ملانزی است و همچنین کشور استرالیا هم جزئی از قاره اقیانوسیه بشمار می‌روند. شبه جزیرهٔ مالایا نیز گاه بخشی از اقیانوسیه نامیده شده. اقیانوسیه کوچک‌ترین قاره از دیدگاه مساحت زمین و کم جمعیت‌ترین قاره پس از قارهٔ جنوبگان می‌باشد.

سوال شماره 41 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 10:36 AM


https://vajara.ir/q/41

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی