"قانون تمبر" در آمریکا تحت سلطه کدام استعمارگر به اجرا درآمد؟

بریتانیا  |  United Kingdom

اطلاعات عمومی

بریتانیا

بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن. این کشور از چهار بخش تشکیل شده‌است: سه بخش آن کشورهای باستانی انگلستان و اسکاتلند و ولز هستند که روی‌هم بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد.

سوال شماره 424 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 و ساعت 12:50 AM


https://vajara.ir/q/424

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی