جنگ استقلال آمریکا با کدام کشور بود؟

بریتانیا  |  United Kingdom

اطلاعات عمومی

بریتانیا

بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی کشوری است واقع در اروپای غربی و به پایتختی شهر لندن. این کشور از چهار بخش تشکیل شده‌است: سه بخش آن کشورهای باستانی انگلستان و اسکاتلند و ولز هستند که روی‌هم بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد.

سوال شماره 425 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 و ساعت 12:54 AM


https://vajara.ir/q/425

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی