مرکز تصفیه بدن کدام اندام است؟

کلیه  |  Kidney

اطلاعات عمومی

کلیه

کُلیه یکی از اندامهای درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است. بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که هر یک در یکطرف ستون مهره‌ها و زیر دنده‌های تحتانی واقع شده اند. کلیه‌ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه‌ای بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا می‌باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضاء بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه‌ها هستند. در نتیجه کلیه‌ها یکی از مهم‌ترین اعضای بدن انسان هستند.

سوال شماره 426 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ جمعه 28 دی 1397 و ساعت 12:12 AM


https://vajara.ir/q/426

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی