واحد اندازه گیری فرکانس چیست؟

هرتز  |  Hertz

اطلاعات عمومی

هرتز

هرتز یکای سنجش بسامد در سیستم آحاد SI است و برابر است با cycle/s و یا s-۱. ‫این واحد به یاد فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز، هرتز نامیده شده است.

سوال شماره 428 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ جمعه 28 دی 1397 و ساعت 1:58 AM


https://vajara.ir/q/428

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی