پدر علم تاریخ کیست؟

هرودوت  |  Herodotus

اطلاعات عمومی

هرودوت

هِرودوت نخستین تاریخ‌نگار یونانی زبان است که آثارش تا زمان ما باقی مانده‌است. هرودوت از مردم هالیکارناس کاریا (بودروم ترکیه کنونی)، شهر یونانی نشین آسیای صغیر بود و چون در آن هنگام این شهر بخشی از حکومت ایران به شمار می‌رفت، مورخ مذکور را تبعه ایران ذکر کرده‌اند. گرچه او را پدر مورخین خوانده‌اند ولی در واقع نخستین مورخ نبوده، زیرا قبل از او دانشمندان دیگر یونانی‌ها مانند هکاتئوس مطالبی نوشته‌اند که به ما نرسیده و ظن قوی می‌رود که هرودوت و مورخین سده‌های بعد از این نوشته‌ها، بدون ذکر نام مؤلف، استفاده کرده‌اند.

سوال شماره 435 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ جمعه 28 دی 1397 و ساعت 3:51 AM


https://vajara.ir/q/435

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی