پدر علم شیمی کیست؟

جابر بن حیان  |  Jabir ibn Hayyan

اطلاعات عمومی

جابر بن حیان

ابو موسی جابربن حیان دانشمند و کیمیاگر و فیلسوف شیعه ایرانی بود. او را «پدر علم شیمی» نامیده‌اند و بسیاری از روش‌ها (مانند تقطیر) و انواع ابزارهای اساسی شیمی مانند قرع و عنبیق را به او نسبت می‌دهند. با این حال در مورد تاریخ دقیق تولد و مرگ و محل تولد وی اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری او را ایرانی و برخی نیز او را عرب می‌دانند. با این همه به اتفاق پژوهشگران بر این باورند که زادگاه او شهر توس در خراسان ایران بوده‌است.

سوال شماره 436 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 28 دی 1397 و ساعت 3:52 AM


https://vajara.ir/q/436

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی