حضرت موسی داماد کدام پیامبر بود؟

حضرت شعیب  |  Prophet Shuaib

اطلاعات عمومی

حضرت شعیب

شعیب نام پیغمبری است که پدرزن موسی بود و نام اصلی او اوثیرن و به فارسی یوبب گویند.(ناظم الاطباء)و گویند نام اوثیرون بن صیقون بن عیفا بن ثابت بن مدین بن ابراهیم. وگفته‌اند که اسم او شعیب بن میکائیل از اولاد مدین بود. شعیب که نسبش طبق تواریخ با چندین واسطه به ابراهیم می‌رسید، به سوی اهل مدین مبعوث شد، مدین از شهرهای شام بود و مردمی تجارت پیشه داشت و مرفه داشت، که در میان آن‌ها بت پرستی و همچنین تقلب و کم فروشی در معامله کاملاً رایج بود.

سوال شماره 443 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 28 دی 1397 و ساعت 4:46 AM


https://vajara.ir/q/443

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی