اولین سالن سینمای ایران چه نام داشت؟

گراند سینما  |  Grand Cinema

اطلاعات عمومی

سوال شماره 45 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 10:49 AM


https://vajara.ir/q/45

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی