هر "یارد" چند "فوت" است؟

سه  |  Three

اطلاعات عمومی

سوال شماره 453 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:06 AM


https://vajara.ir/q/453

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی