پیشروی خشکی در آب را چه می نامند؟

دماغه  |  Cape

اطلاعات عمومی

دماغه

دماغه به پیشروی خشکی در آب گویند. برعکس واژه خلیج که به معنای پیشروی آب در خشکی است.

سوال شماره 454 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:19 AM


https://vajara.ir/q/454

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی