خلیج کوچک را چه می نامند؟

خور  |  Firth

اطلاعات عمومی

خور

خور به شاخه‌ای (محدوده نیمه بسته آب) از دریا گفته می‌شود که به خشکی داخل شده باشد. خور در حقیقت خلیج کوچک است. در ایران باستان خور ریشه نور و خوبی را دارد. بعضی خورها مدخل یک رودخانه به دریا هستند و در درون آن آب دریا به مقدار قابل توجهی توسط آب رودخانه یا آب شیرین رقیق می شود. این نوع خورها را اصطلاحا خلیج دهانه‌ای می نامند.

سوال شماره 456 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:23 AM


https://vajara.ir/q/456

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی