نام کدام پیامبر نام یک سوره در قرآن است؟

حضرت نوح  |  Prophet Noah

اطلاعات عمومی

حضرت نوح

نوح یکی از شخصیت‌های تورات یهودیان و کتاب مقدس مسیحیان و همچنین قرآن مسلمانان و قهرمان داستان طوفان نوح است. در سفر پیدایش، از او به عنوان فرزند لامک، دهمین نسل از نسب آدم، نخستین کشاورز و پرورش دهنده تاکستان یاد شده است. طبق نقل‌های کتاب مقدس، هنگامی که یهوه (خدای یهود) از فساد و تباهی فرزندان آدم به خشم آمد و تصمیم به نابودی آنها با برپا داشتن طوفانی به طول چهل روز و چهل شب نمود، نوح به‌خاطر پرهیزکار بودنش، مورد عفو او قرار گرفت و خداوند به او امر نمود تا یک کشتی بزرگ بنا کند و همسرش، فرزندانش (سام، حام و یافث) و همسران آنها و از هر حیوان، یک جفت نر و ماده را با خود ببرد تا از طوفان در امان بماند. نوح طبق آنچه در کتاب مقدس و قران نگاشته شده‌است، ۹۵۰ سال زیست.

سوال شماره 460 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:38 AM


https://vajara.ir/q/460

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی