پرگویش ترین زبان دنیا چیست؟

زبان چینی  |  Chinese language

اطلاعات عمومی

زبان چینی

زبان چینی یا دقیقتر زبان‌های چینی بخشی از خانواده زبان‌های سینی-تبتی را تشکیل می‌دهند.زبان مادری حدود یک پنجم مردم جهان یکی از انواع زبان چینی است. این زبان در خود زبان چینی و سرزمین چین به نامهای جُونگ ون که برای نامیدن زبان نوشتاری بکار می‌رود، خن یو و خوَیو نامیده می‌شود. زبان اصلی و عمده و رسمی در سرزمین چین، چینی ماندارین یا پوتونگ خوا می‌باشد.

سوال شماره 464 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 9:03 PM


https://vajara.ir/q/464

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی