مرتفع ترین شهر ایران کدامست؟

فریدون شهر  |  Fereydunshahr

اطلاعات عمومی

فریدون شهر

فریدون‌شهر نام شهری در غرب استان اصفهان در ایران است. شهر فریدونشهر با ۱۳٫۵۹۲ نفر جمعیت مرکز بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر است.مردم فريدونشهر گرجی می باشند. از حدود ۴۰۰ سال پیش گرجی هایی که در زمان صفویان به فریدن کوچانده شده اند در فريدون شهر زندگی می كنند.

سوال شماره 468 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 10:05 PM


https://vajara.ir/q/468

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی