اولین فیلم ناطق ایرانی چه نام داشت؟

دختر لر  |  Lor Girl

اطلاعات عمومی

دختر لر

دختر لُر نخستین فیلم ناطق فارسی است. این فیلم در سال ۱۳۱۲ خورشیدی توسط عبدالحسین سپنتا در بمبئی هند ساخته شد. این فیلم در بین مردم با نام «جعفر و گلنار» شناخته شد. این فیلم بصورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده است. این فیلم در ۳۰ آبان سال ۱۳۱۲ به روی پرده دو سینمای معروف آن زمان تهران (سینما مایاک و سینما سپه) آمد.

سوال شماره 48 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 10:54 AM


https://vajara.ir/q/48

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی