آخرین فرعون مصر چه نام داشت؟

کلئوپاترا  |  Cleopatra

اطلاعات عمومی

کلئوپاترا

کلئوپاترای هفتم فیلوپاتور معروف به کلئوپاترا آخرین فرعون مصر باستان بود. او از اعضای دودمان سلطنتی بطالسه بود. بطالسه خاندانی یونانی‌نژاد بودند که پس از مرگ اسکندر کبیر در عصر هلنیستی بر مصر فرمان می‌راندند. بطالسه در سرتاسر تاریخ خود به زبان یونانی تکلم می‌کردند و از تکلم به زبان مصری خودداری می‌کردند. از این روست که در اسناد رسمی دربار همچون سنگ رشید علاوه بر زبان مصری، یونانی نیز مورد استفاده قرار گرفته‌است. اما کلئوپاترا زبان مصری را فرا گرفت و خود را به عنوان کسی که ایسیس، ایزدبانوی مصری، در او حلول کرده‌است معرفی نمود.

سوال شماره 480 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 30 دی 1397 و ساعت 12:50 AM


https://vajara.ir/q/480

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی