حضرت سلیمان فرزند کدام پیامبر بود؟

حضرت داوود  |  Prophet David

اطلاعات عمومی

حضرت داوود

داوود، پسر یسی از فرزندان یهودا و از طایفهٔ بنی‌اسرائیل بود که در بیت‌لحم زاده شد. داوود، در سال ۱۲۵۰ پیش از میلاد، توانست اورشلیم را از دست کنعانیان آزاد کند و آن را پایتخت خواند. به روایت عهد عتیق، داوود، تابوت عهد را که حامل ده فرمان بود به اورشلیم آورد و آن را در معبدی جدید نصب کرد. کتاب مزامیر داوود به وی منسوب است. داوود چهل سال در یهودیه فرمان راند و در ۷۱ سالگی در اورشلیم درگذشت.

سوال شماره 483 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 30 دی 1397 و ساعت 10:29 AM


https://vajara.ir/q/483

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی