نام مجموعه کتاب های مقدس یهودیان چیست؟

تنخ  |  Hebrew Bible

اطلاعات عمومی

تنخ

تنخ نام عبری کتاب مقدس یهودیان است که نزد مسیحیان، تورات عبری خوانده می‌شود و با برخی تغییرات و اضافات با عنوان عهد عتیق در کتاب مقدس مسیحیان جای گرفته است و مشتمل بر سه بخش است: تورات, نوییم, کتوویم

سوال شماره 484 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 30 دی 1397 و ساعت 10:38 AM


https://vajara.ir/q/484

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی