کتابی عبری که غیریهودیان را غیرانسان خوانده چه نام دارد؟

تلمود  |  Talmud

اطلاعات عمومی

تلمود

تلمود یکی از کتاب‌های مذهبی یهود می‌باشد که به عنوان تفسیری بر میشناه، مجموعه‏ای حاوی شریعت ‏شفاهی یهود و فتاوای فقیهان این قوم، از آثار مهم و ارزشمند در ادبیات دینی یهود می‌باشد. این کتاب دارای دو بخش میشناه و جیمارا می‌باشد. تلمود در لغت به معنای آموزش و تعلیم است (زبان عبری با زبان عربی بسیار نزدیک است و تلمیذ به معنای فراگیرنده آموزش که در عربی به کار می‌رود هم ریشه با تلمود است). این مجموعه، فرهنگی کامل از نظام عقیدتی و عمل آیین یهود بوده که از زمان پیدایش تا به حال مورد توجه آنان بوده‌است. تلمود توسط کاهنان و علمای (فریسی) یهود تدوین شده‌است. به نوعی می‌توان گفت تلمود تفسیری جامع از کتاب مقدس یهودیان یا «تَنَخ» است.

سوال شماره 486 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 30 دی 1397 و ساعت 10:49 AM


https://vajara.ir/q/486

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی