نام دیگر بیماری انعقاد خود چیست؟

هموفیلی  |  hemophilia

اطلاعات عمومی

هموفیلی

هِموفیلی یا خون‌تَراوی نوعی بیماری ارثی است که در آن خون در محل بریده شده بند نمی‌آید و جز در موارد استثنایی این بیماری فقط در افراد مذکر دیده می‌شود. عارضه خونریزی در هموفیلی می‌تواند بسته به شدت اختلال ژنتیکی درجات مختلفی از نظر شدت داشته باشد.

سوال شماره 487 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 30 دی 1397 و ساعت 5:24 PM


https://vajara.ir/q/487

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی