اولین مجله سینمایی ایران چه نام داشت؟

ستاره سینما  |  Movie star

اطلاعات عمومی

ستاره سینما

نخستین شمارهٔ «ستاره سینما» در ۲۸ آبان ۱۳۳۲ در ۲۴ صفحه منشتر شد. از این نشریه تا سال ۱۳۵۷، هزار و شصت و هفت شماره (تا دوم دی ۱۳۵۷) منتشر شد و با دوام‌ترین نشریه سینمایی تاریخ مطبوعات ایران لقب گرفت.

سوال شماره 50 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 10:58 AM


https://vajara.ir/q/50

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی