رمانی که حصارهای جغرافیایی و نژادی را درهم شکست چه نام داشت؟

دن کیشوت  |  Don Quixote

اطلاعات عمومی

دن کیشوت

دُن کیشوت نام رمانی است نوشته نویسنده اسپانیایی میگل سروانتس ساآودرا (۱۵۴۷- ۱۶۱۶). این اثر از قدیمی‌ترین رمان‌ها در زبان‌های نوین اروپایی است. بسیاری، آن را بهترین کتاب نوشته شده به زبان اسپانیایی می‌دانند. سروانتس بخش اول دن کیشوت را در زندان نوشت. این بخش، نخستین بار در سال ۱۶۰۵ و بخش دوم در سال ۱۶۱۵ چاپ شد. بخش اول رمان «دن کیشوت» در سال ۱۶۰۵ در مادرید منتشر شد و بخش دوم آن، ده سال بعد به چاپ رسید.

سوال شماره 501 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ سه شنبه 02 بهمن 1397 و ساعت 7:45 PM


https://vajara.ir/q/501

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی