مغز انسان از چند "لوب" تشکیل شده؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 529 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 04 بهمن 1397 و ساعت 8:57 AM


https://vajara.ir/q/529

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی