پیچیده ترین عضو بدن کدامست؟

مغز  |  Brain

اطلاعات عمومی

مغز

مَغز عضوی است که در بدن تمام جانوران نقش مرکز سیستم عصبی را دارد. فرمان تمام حرکات ارادی بدن از مغز صادر می‌شود و تمام احساس‌ها در مغز پردازش می‌شود. مغز انسان شبکه گسترده و پیچیده‌ای از مدارهای عصبی است که به شکلی بسیار دقیق طراحی شده‌اند. مغز درون جمجمه قرار دارد و در واقع یکی از دو بخش دستگاه عصبی مرکزی می‌باشد. مغز واژه‌ای با ریشهٔ پارسی میانه می‌باشد. مغز انسان اندامی بسیار پیچیده است که حدود ۲ درصد وزن بدن انسان ر دارا می‌باشد، بنابراین یک انسان ۷۵ کیلوگرمی مغزی در حدود ۱٫۵ کیلوگرم دارد. با این وجود مغز میان ۲۰ تا ۳۰ درصد از انرژی بدن انسان را مصرف می‌کند.

سوال شماره 532 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 04 بهمن 1397 و ساعت 9:12 AM


https://vajara.ir/q/532

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی