کدام سوره قرآن قوانین مربوط به ارث را بیان کرده؟

سوره نسا  |  Surah An-Nisa

اطلاعات عمومی

سورهٔ نساء سورهٔ چهارم قرآن است، ۱۷۶ آیه است، و سوره‌ای مدنی است. سوره نسا از نظر ترتیب نزول، بعد از سورهٔ ممتحنه قرار دارد و دومین سورهٔ طولانی قرآن پس از بقره است. این سوره به دلیل بحث‌های فراوان آن در مورد احکام و حقوق زنان «نساء» نامگذاری شده‌است.

سوال شماره 545 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ جمعه 05 بهمن 1397 و ساعت 11:46 PM


https://vajara.ir/q/545

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی