کدام کشور پرچمش مستطیل نیست؟

نپال  |  Nepal

اطلاعات عمومی

نپال

نپال کشوری در آسیا در شمال هندوستان. بیشتر محدوده نپال بر روی رشته‌کوه‌های هیمالایا قرار گرفته‌است. نپال تنها کشور در جهان است که پرچم ان به شکل مستطیل نمیباشد بلکه از دو مثلث بر روی هم تشکیل شده است. تا سال ۱۹۹۰، حکومت نپال یک سلطنت مطلقه بود. در ۱۹۹۰، بیرندرا (شاه وقت نپال) با تبدیل آن به سلطنت مشروطه (که شاه شخص اول کشور باشد و نخست‌وزیر رئیس دولت) موافقت کرد. در ۲۸ می‌۲۰۰۸ بنا بر تصمیم مجلس نپال در اعلام جمهوری نظام سلطنتی ۲۴۰ ساله برچیده شد و به پادشاه ۱۵ روز فرصت داده شد تا کاخ ریاست جمهوری را ترک نماید.

سوال شماره 551 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 06 بهمن 1397 و ساعت 12:57 PM


https://vajara.ir/q/551

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی