بلندترین فلات دنیا کدامست؟

فلات تبت  |  Tibetan Plateau

اطلاعات عمومی

فلات تبت

فلات تَبَّت فلاتی گستره و بلند در آسیای خاوری است که بیش‌تر جاهای خودگردان تبت و استان چینگهای در جمهوری مردمی چین و لدخ در کشمیر را دربر می‌گیرد. فلات تبت پهنه‌ای در حدود ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر را فراگرفته‌است و میانگین بلندی آن برابر ۴۵۰۰ متر می‌باشد. به آن در زبانزد «سقف جهان» می‌گویند٬ چرا که بلندترین و گسترده‌ترین فلات در جهان است که پهنه‌ای برابر ۲/۵ میلیون کیلومتر مربع (کمابیش برابر ۴بار اندازهٔ ایالت تگزاس آمریکا یا کشور فرانسه) دارد.

سوال شماره 552 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ شنبه 06 بهمن 1397 و ساعت 1:11 PM


https://vajara.ir/q/552

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی