کدام پستاندار نمی تواند آسمان را ببیند؟

خوک  |  Pig

اطلاعات عمومی

خوک

خوک پستانداری از خانوادهٔ گرازسانان و راستهٔ جفت‌سمان است. خوک‌ها شامل خوک های اهلی می شوند، که جد آن ها گراز وحشی و بسیاری از دیگر بستگان وحشی می باشد. خوک ها حیواناتی همه چیزخوار، به شدت اجتماعی و باهوش هستند.

سوال شماره 557 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 07 بهمن 1397 و ساعت 11:30 AM


https://vajara.ir/q/557

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی