رکورد دار بیشترین بازی فوتبال ملی در جهان کیست؟

احمد حسن  |  Ahmed Hassan

اطلاعات عمومی

احمد حسن

احمد حسن فوتبالیست سابق تیم ملی مصر است که رکورددار بازی ملی فوتبال در جهان است و قهرمانی های فراوانی با تیم مصر کسب کرده.

سوال شماره 562 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ چهار شنبه 10 بهمن 1397 و ساعت 8:15 PM


https://vajara.ir/q/562

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی