آخرین سیاره منظومه شمسی کدامست؟

نپتون  |  Neptune

اطلاعات عمومی

نپتون

نپتون هشتمین و آخرین سیارهٔ سامانه خورشیدی است. این نام به عنوان خدای دریا و همزاد اورانوس نامگذاری شده‌است. نپتون چهارمین سیاره از نظر اندازه و سومین سیاره از نظر جرم است. کشف این سیاره در بین سال‌های ۱۷۹۰ تا ۱۸۴۰ بر اثر اختلالاتی که در مدار اورانوس مشاهده شد، انجام گردید. این سیاره هر ۱۶۳/۷ سال یک بار دور خورشید می‌چرخد.

سوال شماره 571 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ پنجشنبه 11 بهمن 1397 و ساعت 8:33 PM


https://vajara.ir/q/571

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی