پادشاه توران در شاهنامه چه کسی بود؟

افراسیاب  |  Afrasiab

اطلاعات عمومی

افراسیاب

افراسیاب شاه اسطوره‌ای توران پسر پشنگ در شاهنامه است. او دشمن ایرانیان بود و داستان نبردهایش با ایرانیان و به ویژه رستم خواندنی‌است. افراسیاب سپهدار خردمندی داشت به نام پیران ویسه. افراسیاب سرانجام به دست کیخسرو کشته شد.

سوال شماره 598 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ سه شنبه 16 بهمن 1397 و ساعت 2:25 AM


https://vajara.ir/q/598

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی