کدام نبرد تاریخی باعث انقراض هخامنشیان شد؟

نبرد گوگمل  |  Battle of Gaugamela

اطلاعات عمومی

نبرد گوگمل

نبرد گوگمل دومین نبرد مستقیم اسکندر است با سپاه داریوش سوم در گوگمل احتمالاً واقع در نزدیکی موصل امروزی. اسکندر پس از پیروزی در نبرد ایسوس (333 پ.م.) عازم مصر شد سپس به عزم تعقیب داریوش سوم و تسخیر ایران از مصر به سوریه بازگشت و از فرات و دجله گذشت و در گوگمل واقع در نزدیکی موصل امروزی با سپاه داریوش سوم روبه رو گردید. داریوش از گوگمل بسوی همدان رفت. اسکندر نیز بجانب ایران رهسپار شده و شهرهای بابل و شوش را بسبب خیانت حکمرانان آنها بی هیچ رنجی گرفت خزاین و نفایس بسیاری به چنگ آورد و عازم پارس و تخت جمشید شد.

سوال شماره 601 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ سه شنبه 16 بهمن 1397 و ساعت 2:46 AM


https://vajara.ir/q/601

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی