آخرین پادشاه هخامنشیان چه کسی بود؟

داریوش سوم  |  Darius III

اطلاعات عمومی

داریوش سوم

داریوش سوم آخرین پادشاه شاهنشاهی هخامنشی بود و از اسکندر شکست خورد. داریوش سوم، که او را در کتب پهلوی «دارا پسر دارا» خوانده‌اند فرزند آرشام و سی‌سی‌گامبیس بوده و آرشام پسر اُستَن و نوهٔ داریوش دوم است. بنابراین داریوش سوم نسبش با فاصلهٔ سه نسل به داریوش دوم می‌رسد و بهمین جهت او را «پسر دارا» (فرزند داریوش دوم) گفته‌اند. هنگامی که در زمان اردشیر سوم دربارهٔ خاندان هخامنشی و شاهزادگان آن سخن می‌رفت نام داریوش بر زبان نمی‌آمد. به این معنی که او را به چیزی نمی‌شمردند و اردشیر سوم وقتی که می‌خواست برای استقرار حکومت خود شاهزادگان مزاحم را براندازد او را به یاد نیاورد.

سوال شماره 602 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ سه شنبه 16 بهمن 1397 و ساعت 2:50 AM


https://vajara.ir/q/602

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی