"همه چیز را از آب آفریدیم" در کدام سوره قرآن آمده؟

سوره انبیا  |  Surah Al-Anbiya

اطلاعات عمومی

سوره انبیاء به معنای پیامبران، یکی از سوره‌های قرآن است که ۱۱۲ آیه تشکیل شده است. این سوره مطابق با ترتیب در مصحف عثمانی بیست و یکمین سور و مطابق با ترتیب نزول سوره هفتاد و سومین سوره است.

سوال شماره 608 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ سه شنبه 16 بهمن 1397 و ساعت 12:50 PM


https://vajara.ir/q/608

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی