احیاگر استقلال ایران باستان از دست بیگانگان چه کسی بود؟

مهرداد یکم  |  Mithridates I

اطلاعات عمومی

مهرداد یکم

مهرداد یکم ششمین پادشاه اشکانی است و پس از برادرش فرهاد یکم به شاهی رسید. فرهاد یکم با اینکه دارای فرزندان پسر بود برادرش مهرداد را به جانشینی برگزید. مهرداد یکم و فرهاد یکم فرزندان فریاپت هستند. او موجب اقتدار سلسله اشکانی گردید. رشادتهای او موجب شد تا برخی از سرزمین‌ها را از سلوكیان که به واسطه جنگ با رومی‌ها و یهودی ها ضعیف شده بودند بگیرد. مهرداد در ابتدا مرو را از باختری‌ها گرفت و سپس آذربایجان را از امرای محلی كه در آنجا استقلال یافته بودند خالی کرد. پس از آن به خوزستان و پارس و بابل پرداخت و بعد به هند رفته ، قطعه‌ای را تا رود جِلُمْ به کشور خود ضمیمه كرد. به این ترتیب دولت پارت وسعت قابل توجهی پیدا کرد.

سوال شماره 616 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ سه شنبه 16 بهمن 1397 و ساعت 2:35 PM


https://vajara.ir/q/616

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی