رهبر قیام بوشهر علیه استعمار انگلستان چه کسی بود؟

رئیس علی دلواری  |  Rais Ali Delvari

اطلاعات عمومی

رئیس علی دلواری

رییس علی دلواری فرزند رییس محمد در سال ۱۲۶۰ هجری شمسی۱۸۸۱ میلادی در روستای دلوار از شهرستان تنگستان استان بوشهر در ساحل خلیج فارس به دنیا آمد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. عشق او به ایران باعث همراهی اش با مشروطه خواهان بوشهر برای رهایی ایران از استبداد قاجاریه گردید. در سال ۱۲۸۷ ه.ش/۱۹۰۸ میلادی به درخواست سید مرتضی مجتهد اهرمی که مخالف استبداد محمد علیشاه قاجار بود، بوشهر را تصرف کرد و حدود ۹ ماه شهر را در کنترل داشت.

سوال شماره 663 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ دوشنبه 22 بهمن 1397 و ساعت 4:48 AM


https://vajara.ir/q/663

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی