استفاده از طرح ها و خطوط تکراری از ویژگی های کدام سبک هنریست؟

هنر اسلامی  |  Islamic Art

اطلاعات عمومی

هنر اسلامی

هنر اسلامی یا هنرهای مسلمانان به بخشی از هنر اطلاق می‌شود که در جامعه مسلمانان (و نه لزوماً مسلمانان) تحت تأثیر فرهنگ اسلامی بوجود آمده است. گرچه به مفاهیم و موارد هنری ای که در درون جوامع اسلامی به وجود آمده اند نیز هنر اسلامی گفته می‌شود. ظهور هنر اسلامی از دل دین و دولت جدید به تدریج و گام به گام با سنت‌هایی نبود که در مناطق گشوده شده وجود داشت، بلکه روند آن شتاب آمیز و همچون ظهور خود دین و دولت اسلامی ، ناگهانی بود؛ زیرا همه آنچه بر شکل گیری و تزئین عمارتهای صدر اسلامی تأثیر گذاشت خاص مسلمانان بود و این تأثیرات در خدمت اهدافی قرار گرفت که در پیش از اسلام بدان شکل و صورت وجود نداشت.

سوال شماره 666 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ سه شنبه 23 بهمن 1397 و ساعت 2:37 AM


https://vajara.ir/q/666

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی